ΝΕΑ

MED Programme's mid-term event of the Programming Period 2014-2020.

The third project meeting was held in Cannes, on the 26th and 27th October 2017.

NICE, 4-6 OCTOBER 2017

focus

Το έργο IMPULSE εισάγει ένα Ολοκληρωμένο GIS-based  Σύστημα Υποστήριξης για την διαχείριση, την προετοιμασία, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση αξιόπιστων και προσιτών έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων σε τοπικό επίπεδο.

Η προσέγγιση βασίζεται στην πιλοτική εφαρμογή  προχωρημένων μεθόδων και πρωτοκόλλων ενεργειακής ανάλυσης και στατιστικής επεξεργασίας σε έξι πιλοτικές πόλεις της Μεσογείου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Βιβλιοθήκη

εθνικα συνεργατικα δικτυα