Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ως ο εθνικός φορέας για την προώθηση της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων (βλ. Αρ. 26, Ν. 4342/2015), μέσα από τη συμμετοχή του στα Ευρωπαϊκά έργα IMPULSE ως Συντονιστής Εταίρος, και SHERPA ως Εταίρος (τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020), έχει αναπτύξει εργαλεία και μεθόδους υποστήριξης Δήμων και Περιφερειών για την προώθηση των σχετικών σχεδίων ενεργειακής απόδοσης, στο πλαίσιο του υποδειγματικού ρόλου των Δημόσιων Κτηρίων (βλ. Αρ. 7, Ν. 4342/2015).

Προσκαλούμε ΟΤΑ και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα να συμμετάσχουν στις κάτωθι δράσεις κεφαλαιοποίησης και περαιτέρω αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των έργων:

  1. Δήλωση Πρόθεσης αξιοποίησης των έργων IMPULSE και SHERPA  για τους Συντονιστές και τους Υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων. Mπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε περιεχόμενο που σας αφορά/ενδιαφέρει.
  2. Δήλωση Πρόθεσης αξιοποίησης των έργων IMPULSE και SHERPA για τους ΟΤΑ/δίκτυα ΟΤΑ/Περιφέρειες/άλλος ενδιαφερόμενος φορέας. Mπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε περιεχόμενο που σας αφορά/ενδιαφέρει.

 Η υποβολή της Δήλωσης Πρόθεσης στο ΚΑΠΕ μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Αποστολή της πρωτότυπης υπογεγραμμένης Δήλωσης ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος 19009, Πικέρμι, Αττική, υπόψη Κ. Σφακιανάκη. Ενθαρρύνεται και η αποστολή με email του σαρωμένου ηλεκτρονικού αντιγράφου στη διεύθυνση: katsfak@remove-this.cres.gr και gstavr@remove-this.cres.gr. Παρακαλούμε για την υποβολή της δήλωσης έως την 30 Απριλίου 2019.

Ή  

(β) Επιτόπια (ενδεχομένως δημόσια) υπογραφή της Δήλωσης Πρόθεσης από τον Εκπρόσωπο του Φορέα, σε Συνέδριο που σχεδιάζεται να γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης, την άνοιξη του 2019. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να στείλετε στις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις, εκ των προτέρων το τελικό ηλεκτρονικό αρχείο προς υπογραφή στην εν λόγω εκδήλωση.

 3.       Εγγραφή στο IMPULSE FORUM, το φόρουμ δικτύωσης φορέων σε θέματα ενεργειακής απόδοσης Δημόσιων Κτηρίων. Μπορείτε να βρείτε τον σχετικό οδηγό εγγραφής και χρήσης του φόρουμ εδώ. Το forum θα χρησιμοποιηθεί και για την τεχνική υποστήριξη στη συμμετοχή σας στην παρακάτω δράση Νο. 4 - Εφαρμογή των εργαλείων IMPULSE.  

 4.       Εφαρμογή των εργαλείων IMPULSE για την εκτίμηση της ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων του ενδιαφερόμενου φορέα - Εκπόνηση Άσκησης ενδιαφερόμενου φορέα:

§  Στην περίπτωση που τα κτήρια ενδιαφέροντος ανήκουν στις Τυπολογίες IMPULSE που ήδη έχουν μελετηθεί για το Ηράκλειο Κρήτης (δηλ. Σχολεία, Προσχολικής αγωγής ή ΚΑΠΗ):

o   Συμπληρώστε την φόρμα “Ένταξη κτηρίων σε Τυπολογία IMPULSE” για την ένταξη 1 έως 30 κτηρίων σε αντιπροσωπευτική τυπολογία IMPULSE.

o   Καταχωρείστε στοιχεία των επιλεχθέντων κτηρίων σας στην φόρμα “Εκτίμηση ενεργειακής αναβάθμισης” για την εκτίμηση σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης.

ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης της κάθε φόρμας στο σχετικό φύλλο εργασίας «Οδηγίες». Ως αποτέλεσμα, η 2η φόρμα θα σας δώσει ενδεδειγμένα σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης αλλά και εκτιμήσεις ενεργειακών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων από την υλοποίηση των σεναρίων.

§  Στην περίπτωση που τα κτήρια ενδιαφέροντος δεν ανήκουν στις Τυπολογίες IMPULSE (π.χ. γραφεία κ.α.):

o   Καταρχήν, ομαδοποιήστε τα κτήρια σε αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες με βάση παραμέτρους που σχετίζονται με την ενεργειακή επίδοση (βλ. ενδεικτικές οδηγίες ομαδοποίησης εδώ). Εν συνεχεία, επιλέξτε από κάθε Τυπολογία ένα κτήριο Πρεσβευτή για το οποίο έχετε ήδη πληροφορίες της ενεργειακής κατανάλωσης στην υφιστάμενη κατάσταση καθώς και για σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης (π.χ. αποτελέσματα από Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, ΠΕΑ ή άλλες διαθέσιμες μελέτες). Για την καλύτερη οργάνωση της ομαδοποίησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχετική εξέλ πλατφόρμα IMPULSE ομαδοποίησης «D3.3.1_Municipal buildings typologies_PILOT CITY.xlsx», την οποία μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ (εντός του συμπιεσμένου αρχείου «D3.2.1_revised annex_Sep_2018.zip»). Επίσης, μπορείτε να δείτε παράδειγμα ομαδοποίησης για το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης εδώ.  

o   Έπειτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα «D3.4.1_KPIs_PILOT CITY_rev2.xlsx», την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ (εντός του συμπιεσμένου αρχείου «D3.2.1_revised annex_Sep_2018.zip»). Αφού εισάγετε τουλάχιστον την συνολική ετήσια πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας, τις συνολικές εκπομπές CO2 και το συνολικό κόστος ενέργειας, για τα κτήρια Πρεσβευτές στην υφιστάμενη κατάσταση και για σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης, η πλατφόρμα θα σας δώσει εκτιμήσεις ενεργειακών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων από την υλοποίηση των σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης (τα οποία έχουν προϋποτεθεί για τα κτήρια Πρεσβευτές) συνολικά για όλα τα κτήρια του αρχικού δείγματος. Η πλατφόρμα έχει οδηγίες χρήσης (στην Αγγλική). Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθεί το σχετικό video tutorial του τεχνικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου που έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης την 7 Δεκεμβρίου 2018. Επίσης, μπορείτε να δείτε παράδειγμα εφαρμογής για το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης εδώ.

Παρακαλούμε για την ολοκλήρωση της άσκησης και την αποστολή των συμπληρωμένων εξέλ πλατφορμών στο ΚΑΠΕ, στις διευθύνσεις  katsfak@cres.gr και gstavr@cres.gr, έως την 30 Απριλίου 2019.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατερίνα Σφακιανάκη, Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΚΑΠΕ, Τηλ. +30 210 6603216, email: katsfak@cres.gr

Γιώργος Σταυρακάκης, Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΚΑΠΕ, Τηλ. +30 210 6603372, email: gstavr@cres.gr

Ελένη Χατζηγεωργίου, Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΚΑΠΕ, Τηλ. +30 210 6607426, email: echatzi@cres.gr