ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

O Δήμος Ηρακλείου, διαμέσου του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, διοργανώνει την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, εκδήλωση με τις ακόλουθες θεματικές: 

 

  • Τεχνική Συνάντηση: «Σχέδια Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων - Τεχνικά και Διαχειριστικά Θέματα Εκπόνησης και Υλοποίησης».

Στόχος της συνάντησης είναι η ενημέρωση των τεχνικών στελεχών Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών σχετικά με τις τεχνικές μεθοδολογίες και τα εργαλεία αιχμής που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπόνηση και υλοποίηση αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων. 

 

  • Δημόσια Συζήτηση: «Σχέδια Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων - Χάραξη Πολιτικής».

Η συνάντηση απευθύνεται σε στελέχη της Περιφερειακής Διοίκησης, Δημάρχους, Αντιδημάρχους και Ειδικούς Συνεργάτες αυτών και εστιάζει στον διάλογο για θέματα πολιτικής που εφαρμόζονται και προωθούν την ενεργειακή απόδοση δημόσιων κτιρίων. Στόχος είναι η ενημέρωση και η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων για το πώς τα αποτελέσματα του έργου IMPULSE μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση στρατηγικής και τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την υλοποίηση και χρηματοδότηση των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) των Δήμων.

              ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

 

  • Τεχνικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Υπολογιστικά Εργαλεία Λήψης απόφασης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων».

Το Τεχνικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στοχεύει στην εκπαίδευση και εξοικείωση τεχνικών στελεχών Δημόσιων Φορέων (κυρίως Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών) στη χρήση υπολογιστικών εργαλείων που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπόνηση σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων.

 

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο ΙBIS STYLES HERAKLION CENTRAL, Κορωναίου 26 & Αγίου Τίτου, Ηράκλειο.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να κάνουν προ-εγγραφή στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: εδώ.

Παράταση των Αιτήσεων Συμμετοχής έως και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου. 

Οι εγγεγραμμένοι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής τους έως και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

§  Σύμβουλος Επικοινωνίας προγράμματος IMPULSE & Υπεύθυνη Διοργάνωσης Εκδηλώσεων, Μαρία Δημητροπούλου, τηλ. 210 7248644, e-mail: impulse@sympraxis.eu

§  Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Ηρακλείου, Πρόγραμμα IMPULSE Μίκα Αρβανιτάκη, τηλ. 2813 409204,    e-mail: impulse@heraklion.gr